Vi bidrar til at barnehager lykkes som gode bedrifter

En ensom grønn trehjulssykkel på en stille vei

Denne siden er verktøy-hjemmesiden til Ostrøm Ordner Opp. Her vil du finne nyttige verktøy, anbefalte leverandører og fagstoff som bidrar til at barnehagen din kan bli en god bedrift. 

Finner du et av kursene interessant? Husk at vi alltid kommer til deg. 

Verktøy vi anbefaler


det autoritative perspektiv i barnehagen