Tast inn dine data og hold oversikten

Barnehageplasser Antall pedagoger Antall krever bemanning Areal
Små barn
Store barn
Antall plasser Antall pedagoger Restbemanning Areal
Resultat