Barnehage som bedrift

+47 94883639

Ta gjerne kontakt

Ostrøm Kurs og Utvikling

Tareringen 26, 4056 Tananger

Det autoritative perspektiv i barnehage

Forfatterne viser den nye boken, det autoritative perspektiv i barnehagen på Solastrand
Boken det autoritative perspektiv i barnehagen

Det autoritative perspektiv er en teori som tar for seg balansen mellom det å være styrende og strukturert, og det å være støttende og stimulerende. Teorien legger mye vekt på varme relasjoner og godt samspill. 

Mye arbeidsmiljøforskning peker på den samme sammenhengen mellom det psykososiale arbeidsmiljø, de ansattes prestasjoner og bedriftens resultater.

Derfor må vi ta barnehagens klima og kultur på stort alvor, se nærmere på eiers intensjoner og forventinger til kvalitet, ledernes opptreden, og på samspillet mellom de voksne. Først når barnehagen som helhet inntar det autoritative perpektiv, vil den kunne lykkes med å gi et autoritativt bidrag til barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse. Det er dette denne boken handler om.

%d bloggere liker dette: