Barnehage som bedrift

+47 94883639

Ta gjerne kontakt

Ostrøm Kurs og Utvikling

Tareringen 26, 4056 Tananger

Effektivitet og riktig kompetanse

Barn som leker med treklosser i hull

Det er viktig å utnytte våre ressurser!

Vi har lagt ned et stort arbeid for å finne ut hvordan vi skal utnytte våre ressurser. Ressurs- og flyteffektivitet er ikke så vanlig å snakke om i barnehagene. 

Vi ordner opp for deg!

Ressurs-og flyteffektivitet

Det har skjedd en stor utvikling på å finne fram til bedre måter å utnytte ressursen på. Dette arbeidet har ikke vært så populært i barnehagene. I andre bransjer har MTM og andre fine begreper vært brukt i årtider.

Den typiske kritikken: “De tenker ikke på barna – det handler kun om teknikk!”.

Vi har brukt mange år på å oversette/tilpasse dette til barnehager. LEAN (Toyota – produksjon) introduserte begrepet flyteffektivitet. Dette handler mye om muligheter for å forbedre arbeidet med barn!

Ressurseffektivitet er den gode gamle kjente formen for effektivitet. Det handler om effektiv bruk av ressurser som skaper merverdi innen en organisasjon.

Ressurseffektivitet har vært den vanlige måten å fokusere på gjennom to hundre års industriell utvikling. Dette har ført til at vi stykker opp aktiviteter, spesialiserer og standardiserer utførelsen.

Det handler om å ha fokus på å få mest mulig ut av de ressurser vi har. Vi skal skape verdi og vi skal unngå tap av ressurser.

Flyteffektivtet fokuserer på enheten som blir behandlet innen organisasjonen – «flytenheten» – eller barnet.

Flyteffektivitet er nytt, her setter vi kunden og kundens nytteverdi i sentrum. Vi organiserer alt rundt det. Kunden eller brukeren er den enheten som «flyter» gjennom prosessen, og som tilføres nytteverdi. I barnehagene er det barnet som skal tilføres verdi. 

Flyteffektivitet måles på effektiv tilfredsstillelse av behov – i vårt tilfelle barnets behov. Ressurseffektivitet måles i utnyttelse av ressursene i organisasjonen. Her ligger et skifte i tenkemåte.

Vi sier ja-takk til begge deler!

En illustrasjon

Modell som viser sammenheng mellom ressurseffektivitet og flyteffektivitet

Når vi setter disse to effektivtetstypene sammen, får vi fire områder:

Effektive øyer: Høy ressursutnyttelse og lav flyteffektivitet, hver enkelt ansatt i barnehagen er effektiv hver for seg.

Ødemark: Lav ressurs- og flyteffektivitet gir lav effektivitet og mangel på gode resultater, barna har det ikke bra.

Effektivt hav: Høy flyteffektivtet og lav ressursutnyttelse. Vi gir alt for barnet. Vi sliter oss ut fordi vi ikke jobber smart nok.

Den perfekte tilstand: Høy ressurs- og flyteffektivtet. Dette gir det beste resultatet. Vi arbeider effektivt, barna får så mye som det er mulig å få. Dette gir den beste kvalitet.

Lean

Lean er et eksempel på hva Toyota har gjort for å sette forbedringsarbeid i system.

Lean handler om å lage produkter og tjenester med mest mulig nytteverdi og med minst mulig tap av ressurser.

Det skjer gjennom å fokusere på flyt, oversiktlige prosesser og kontinuerlig forbedring.

I barnehagen kaller vi prosessen med kontinuerlig forbedring for “lærende prosesser”. Vi skal være en lærende organisasjon. Du kan lese mer om det i en egen artíkkel. 

Oppsummering

Dette har vi øvd på i praksis!

Det vil være kjekt å dele dette med deg. Det er utrolig mye å vinne på dette! Det handler om riktig bruk av ressursene til riktig tid og med riktig kompetanse.

Ta gjerne kontakt!

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: