TIL FORDEL FOR BARNA

FFIB er et samvirkeforetak for ideelle barnehager. Ved å være med i denne gruppen blir du en del av et fellesskap der du kan få støtte og konkret hjelp til å drive din barnehage på en profesjonell og god måte. 

Barnehagedriften er utfordrende. Mange krav og forventninger skal mestres, det er krevende å stå alene.

Vi observerer at kommersielle barnehager skaper god økonomi til fordel for sine eiere. 

Vi vil utvikle profesjonelle ideelle barnehager, 

– til fordel for barna.

Hvem er med?

En god plass å være – en god plass å lære…. Vi i barnehagen fokuserer på sosialt samspill og lek, og nettopp her er naturen en unik læringsarena. Det å dele naturopplevelse i fellesskap skaper samhold, og den sosiale kompetansen utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser.

Gjennestad barnehage er en heltids barnehage for barn fra 0-6 år. Vi holder til på det idylliske anlegget til Gjennestad Drift og Gjennestad videregående skole. Barnehagen har to store avdelinger, Solsikkene 3-6 år og Blåklokkene 0-3 år. Barnehagen har også et fjøs med høner og kaniner.

Èn barnehage, 6 avdelinger. Eikely barnehage er Frolands eldste og største barnehage. Vi har pr. i dag 6 avdelinger. Vi fokuserer på samhandling, det gode smilet, den gode latteren og den trygge voksne. Når smilet er på plass, når vi ler og koser oss, da kan barna først ta del i de læringsarenaene vi tilbyr, om det er innen musikk eller forming.​

Eplehagen barnehage ligger på området til Grenland Folkehøgskole på Eidanger.

FJORDLY BARNEHAGE er en trygg liten og god barnehage. Vi er en tradisjonsrik barnehage som har vært en viktig del av lokalmiljøet i over 30 år. I januar 2018 ble Fjordly definert som en av landets 45 beste barnehager.

Noahs Ark miljø barnehage

Velkommen til Noahs Ark Miljøbarnehage! Barnehagen åpnet 28. juli 2008. Den flotte båten som pryder uteområdet vårt fikk vi til vårt femårsjubileum.

Fredly barnehage ligger ca 2 km fra Børsa sentrum, i Elistranda boligfelt. Det er gangavstand til bondegårder, skogen, stranda. Barnehagen har ei stor og flott natur-tomt.

Hausten 2010 opna vi nytt flott bygg i Steiavegen der vi har ungane over tre år, og ungane under tre år har vi i Gamlevegen!

En hånd som hilser på lilla bakgrunn

Bli med?

Du er hjertelig velkommen. Klar for en prat? Bare ring tlf. 94883639

%d bloggere liker dette: