Ostrøm Terapi

+47 94883639

Ta gjerne kontakt

Ostrøm Kurs og Utvikling

Tareringen 26, 4056 Tananger

Ledelse og organisasjonsutvikling i barnehagen

Ostrøm Ordner Opp barnehagen som bedrift 1

Vi vet at barnehagene er pedagogiske virksomheter! Men, stemmer det? Nei, barnehagene er bedrifter som må styres! Hjertet i barnehagen er den pedagogiske virksomheten.

Ostrøm Ordner Opp har konstatert at det er mange barnehager som har for liten fokus på denne helheten.  

Det er flere barnehageledere / styrere / eiere som kjenner at det er mer utfordrende å drive barnehagene i dag enn tidligere. Det stilles flere krav og det er ikke like lett å mestre alt.

Erfaringen fra 2019 viser at det i dag er flere barnehager som sliter med økonomi og kvalitet. De fleste gjør så godt de kan, men allikevel går det ikke bra nok. Dette fører til bekymringer og gråe hår.

Barnehagen som bedrift kan deles i to viktige fokusområder:

  • Den pedagogiske virksomheten som er hjertet i barnehagen. Dette området er vi utdannet til og det krever mye av oss.
  • Organisasjonsutvikling og ledelse. Dette området har vi ofte mindre kompetanse på, og det får ofte for liten fokus.

Ostrøm Ordner opp

Vi har helt siden 2009 arbeidet med å hjelpe barnehager med å utvikle seg. Vi drømmer om gode utviklingsorienterte barnehager der barn og voksne opplever trygghet, vekst og utvikling.

Misjonen er: Vi hjelper deg å ordne opp! 

Det finnes 5 730 barnehager i Norge. 3 041 er private barnehager. Erfaring viser at kjedebarnehagene har hatt sterkere fokus på styring, og på det å oppnå gode økonomiske resultater.

Det er de ideelle barnehagene som sliter mest. Det er mange som sliter med kvalitet og økonomi. Marianne har flere ganger vært innleid leder, interimleder, i flere barnehager som opplever krise.

Det viser seg at det er mulig å få barnehaene på rett spor igjen!

Mestring krever kompetanse

Gutt meg bare bein klatrer i vegg

Ledelse og organisasjonsutvikling krever noe annet av oss! Det er en kompetanse som vi sjelden får tid nok til å utvikle.                 

Det er nyttig å vite hvordan vi skal gå fram for å ta de riktige steg i utviklingen.

I 2009 begynte vi i Nike Konsult å legge grunnlaget for “barnehagen som bedrift”! Vi begynte da å oversette/tilpasse det andre bransjer gjorde for å lykkes i hverdagen, – over til barnehagenes hverdag.

Mange ledere i barnehagene var ikke skolert til å mestre ledelse og organisasjonsutvikling. Vi hadde i perioden kontakt med svært mange barnehager som å hjelpe og bevisstgjøre.

Nike Konsult ble oppkjøpt av en barnehagekjede og måtte stoppe arbeidet med å hjelpe andre barnehager. Vi lærte mye i perioden vi arbeidet med kjedebarnehager!

Nå har vi lyst å dele de erfaringer vi har gjort! Vi drømmer om gode utviklingsorienterte barnehager der barn og voksne opplever trygghet, vekst og utvikling. 

En ensom grønn trehjulssykkel på en stille vei

Barnehagen som bedrift er søyle tre i vår portal! Vi vil bidra til å sikre at barnehager lykkes. Dette får nå stor fokus framover i vårt nye prosjekt.

Det er mange ressurser

Vi vet at det finnes mange gode ressurser – aktører rundt om i Norge. Mange som ønsker å gjøre barnehagene bedre.

Vi er i kontakt med andre aktører for å kunne samarbeide og bidra med nyttig kompetanse. Vi nevner som eksempel økonomistyring, økonomiforståelse, viktige tips for standardisering, ledelse, kulturutvikling, effektivisering og hvordan organisere for å få størst effekt av våre ressurser… med mye mer.

Mer informasjon om dette vil komme etter hvert. Meld din interesse og skriv kommentar!

Denne hjemmesiden er stedet hvor du kan holde deg oppdatert.

Det er på gang!

Barnehagen som bedrift er et prosjekt vi starter for at flere skal få mulighet til å lære mer om det som skal til for å lykkes med egen barnehage.

Nå har vi samlet mye erfaring på hva som virker og ikke virker! Dette vil vi dele med deg. Vi begynte arbeidet i 2009! Vi har i mange barnehager fått testet og justert og laget nye ting etter hvert.

Nå kan det være din tur!

Ta gjerne kontakt!

Legg inn en kommentar

%d