Ostrøm Terapi

+47 94883639

Ta gjerne kontakt

Ostrøm Kurs og Utvikling

Tareringen 26, 4056 Tananger

Organisasjonskultur

Ostrøm Ordner Opp fire deler kultur

Ledelse påvirker det psykososiale arbeidsmiljø med 65 %!

Det var i vårt tidligere samarbeid med professor Gøran Ekvall at vi ble klar over dette. Klimaet er den synlige del av kulturen.  Det tar 3 – 5 år å utvikle en god kultur.

Vi hjelper deg å ordne opp!

organisasjonskultur

Kulturpyramiden til Edgar H Schein viser tre deler

Modellen til Edgar H. Schein:

Organisasjonskultur er de sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene.

De grunnleggende antagelser ligger i det skjulte nivået.  

Den synlige delen av kulturen er klimaet – det psykososiale arbeidsmiljøet. Det er dette som Ekvall brukte mye tid å forske på.

Vi har forskjellige nivåer av kultur.

Makrokultur finner vi i nasjoner, etniske og religiøse grupper.

Organisasjonskultur finner vi i organisasjoner, private og offentlige.

Subkultur finner vi i grupper i organisasjoner.

Mikrokultur finner vi i små enheter innen og utenfor en organisasjon.

Grunnleggende antagelser

Det skjulte nivået til isfjellet som ligger under “havflaten” kalte Schein grunnleggende antagelser. Det er de sannheter vi baserer vår tro på. Dette er ubevisste sannheter som sier at slik er det her hos oss. 

Dette er det som dominerer våre verdioppfatninger. Dette påvirker de løsninger vi velger. Dette er det som blir tatt for gitt i den kulturelle enheten.

Er kulturen sterk, da vil enheten ha vanskelig for å tenke seg en atferd basert på andre premisser. 

Verdier

Verdier er den delen av isfjellet som er både synlig og skjult. Det er er på dette området vi kan påvirke en organisasjonskultur.

Et formelt verdisystem skapes og kommuniseres gjennom blant annet visjonen, misjonen og formålet til organisasjonen. I barnehager vil verdistyring være viktig. Holdningsstyring er knyttet opp mot organisasjonenes kjerneverdier, og skaper forpliktelse til kjerneverdiene. Ledere kan bruke holdningssystemer for å utvikle og forsterke organisasjoners verdigrunnlag. 

Verdier er grunnleggende og kan betraktes som drivere  for organisasjoners strategi, fordi ulike strategier ofte baseres på ulike verdisett.

Klima

Hva et godt klima inneholder
Dette er viktig for et klima

Ledelse påvirker klimaet – det psykososiale arbeidsmiljø med 65 %. I tillegg var disse faktorene viktig. For å, oppnå et godt autoritativt klima må følgende være på plass:

 • Engasjement
 • Lytting
 • Respekt og tillit
 • Handlingsrom
 • Vilje til endring
 • Humor
 • Lov til å gjøre feil
 • Positive forventninger

Hvis en av disse tingene mangler så vil vi oppleve spesielle kjennetegn:

 • Manglende engasjement = likegyldighet
 • Manglende lytting = opprør
 • Manglende respekt/tillit = mistenksomhet
 • Manglende handlingsrom = passivitet
 • Manglende vilje til endring = stagnasjon
 • Manglende humor = tung stemning
 • Manglende lov til å gjøre feil = redsel
 • Manglende positive forventninger = negativitet 

Kulturell styring

Kulturell styring er en bred, men vanskelig definerbar form for styring. Kulturell styring danner en ramme for andre styringssystem i barnehagen. Organisasjonskultur er med på å regulere og styre atferd.

Vi vet at ledelse påvirker. Det er nyttig å være bevisst på lederatferd, vi anbefaler å definere hvilken lederstil ledere skal ha. Etter det å måle om ledere har denne lederatferden. Ledermåling kaller vi dette!

Det å være bevisst på verdiene og styre utviklingen av disse er også nyttig, men det må også fokuseres hele tiden.  

I moderne strategiarbeid har det vokst frem et nytt perspektiv, der aktiviteter forbundet med den som utøver strategien står i sentrum. Strategi i praksis handler om å forstå hvilke prosesser og praksis som er knyttet til strategiske resultater. 

grunnleggende antagelser

Ostrøm Ordner Opp kultur

Her ser vi en ny modell som beskriver de grunnleggende antagelser på en fin måte! Les bloggende om dette!

Den dype, skjulte delen av kulturen kan deles i fire deler. Vi har med andre ord fire typer av grunnleggende antakelser:

Gjøre ting sammen, det handler om samspill, engasjement og lagarbeid.

Gjøre ting riktig, handler om effektivitet, riktig kvalitet og kontroll.

Gjøre ting først, handler om skaperkraft, se nye behov og kontinuerlig forbedre seg.

Gjøre ting fort, det handler om konkurranseevne, være god og ha god kundetilfredshet.

Det er organisasjons identitet vi snakker om. I en autoritativ organisasjonskultur bør hver av de fire dimensjoner være tilstrekkelig representert. Ofte opplever organisasjoner at en dimensjon er overrepresentert og dominerer kulturen. I barnehagen er dette ofte “gjøre ting sammen” dimensjonen. 

Legg inn en kommentar

%d