Barnehage som bedrift

+47 94883639

Ta gjerne kontakt

Ostrøm Kurs og Utvikling

Tareringen 26, 4056 Tananger

Team og gruppedynamikk

Organisasjonsmodell er to som sykler på en sykkel

Lagarbeid er en viktig nøkkel!

Det vanligste navnet er gruppe. Kohort er blitt et nytt og fancy navn. Vi har arbeidet med fullskala teamutvikling i flere år. Her er det mye å lære!

Vi ordner opp for deg!

Noen tanker

Teambasert samspill.

Det er viktig å kunne samarbeide og spille på lag. Det er i tillegg viktig å ta med seg kunnskapen om at autoritative team oppnår mer sammen enn hver enkelt deltaker ville hver for seg. 

Et forsøk med hester på Ås demonstrerte dette:

En hest alene dro 5.000 kg, en annen hest dro 7.000 kg. Begge hestene sammen når de hadde trent på å dra i samme retning, greidde 25.000 kg. 

Et ekte team er en liten gruppe mennesker med utfyllende ferdigheter, som gjør innsats for å nå felles mål ved hjelp av en felles praksis, som de holder hverandre ansvarlig for.

utvikling av grupper

Modell for gruppeutvikling av Tuckmann

Utvikling av grupper.

Tuckman forsket på gruppeutvikling. Han definerte fire faser i gruppens utvikling.

Forming (høflighetsfase): Vi kjenner ikke hverandre og er høflige med hverandre.

Storming (konfliktfase): Vi tør å ha egne meninger, det betyr at vi kan komme i konflikt med hverandre.

Norming (etableringsfase): Vi finner formen sammen og lærer av hverandre. Nå begynner det å bli bra, mange blir værende i denne fasen.

Performing (prestasjonsfasen): Tillit og respekt har utviklet seg og nå svinger det av oss. 

Ved å utvikle en teambasert arbeidsform er det mulig å få en forbedret ressursutnyttelse, som kan  doble effekten av arbeidet.

team

Vi har arbeidet  flere år med teamutvikling av fabrikker. Det er utrolig mye å vinne på dette!

Vi minner om hva team er for noe:

Et ekte team er en liten gruppe mennesker med utfyllende ferdigheter, som gjør innsats for å nå felles mål ved hjelp av en felles praksis, som de holder hverandre ansvarlig for. 

Modellen viser at samarbeidsevne kan øke ressursutnyttelsen svært mye, teamtrappen

Teamtrappen er vår modell.

Denne modellen viser at det handler om trinnene en må gå. Først individnivå, så gruppenivå og til slutt teamnivå.

Individnivå: Dette er det nivået der hver person gjør så godt den kan. Her er det lite samarbeid og koordinering. En oppnår kun 20 % produktivitet – utnyttelse av ressursene. 

Gruppenivå: Her begynner en å samarbeide og hver tar sin del av ansvaret. Nå er en hver person blitt en del av helheten. Vi kjenner målet og hvor vi skal.  Det er på denne måten vi kan komme helt til 50 % ressursutnyttelse. 

Teamnivå: Det er når alle samarbeider. En bruker den enkeltes styrker. Alle tar ansvar for å nå felles mål. Vi arbeider etter en definert praksis – standard. Vi videreutvikler hele tiden. Nå får vi resultater!

Gevinster

I teamutviklingen av fabrikker fikk vi store gevinster!

Etter 3 – 5 år kunne en redusere bemanningen. Færre folk fikk gjort samme jobb til bedre kvalitet og bedre økonomiske resultater.

Folkene kunne brukes til å bygge nye fabrikker.

Oppsummering

Laget kan utvikle seg fra individnivå til teamnivå!

Dette er en utrolig spennende prosess. Dette kan alle barnehager få glede av. Her vil en vinne mye. Det handler om å få mest mulig gjort, ha mer tid til barna.

På teamnivå har vi det kjekt sammen. Vi får tid til å utvikle oss. Vi får tid til å planlegge og utvikle det vi skal.

Dette er kjekt! Ta kontakt!

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: